logo

KUNST OG IDENTITET

Tabanka forplikter seg til å formidle det afronorske narrativ. Vi vil utforske en sentralitet i egen virkelighet og virkelighetsforståelse. Som «minoriteter» og «marginaliserte mennesker» bruker vi mye energi på å oversette oss selv og vår virkelighetsforståelse til majoritetssamfunnet. Vi søker å frigjøre oss fra disse tyngslene ved å tydeliggjøre vår egen stemme og vår egen virkelighet. Målet er ikke «å oversette oss» selv for andre, men snarere å finne essensen i hvem vi er og synliggjøre dette for oss selv og for publikum. Kunsten forekommer på scenen, men også i forhandlingen mellom virkeligheter.

 

Kunst handler om identitet, om kunstneres, publikums, støtteorganenes og nasjonens identitet. I den norske diskursen om identitet er flere grupper stemmeløse. Tabanka skaper sin kunst med utgangspunkt i sine utøveres kulturelle bakgrunn og hvordan deres identitet og opphav påvirker deres hverdag. Den norske svarte dansekroppen eksisterer i en politisk, estetisk og kunstnerisk korsvei og er i ferd med å forme en ny identitet. Tabanka bidrar til å utvikle det norske kunstfeltet ved å løfte frem de stemmeløse. På scenen representerer vi dem ved å benytte våre kropper som penn og papir i den norske kunst- og identitetsdiskursen.

 

Kunstperspektivet som Tabanka representerer i Norge er unikt. Vårt arbeid er preget av innovasjon, nyskapning og nybrottsarbeid. For Tabanka har det vært nødvendig å tenke strategisk og langsiktig i vårt arbeid med publikum, utøvere, institusjoner, skoler og scener. Det er ikke mange år siden at afrikansk diasporadans i kunstnerisk form var helt ukjent på de ovennevnte arenaene. Ved gradvis tilvenning til vårt virke gjennom opptredener på TV, festivaler, scener og workshops har dette endret seg. Over 1,7 millioner nordmenn har sett Tabanka danse. Tabankas stil er en ny sjanger i Norge. Det er et alternativ for utøvere som ønsker å utrykke seg gjennom en utadvendt og dynamisk kunstform. Den er åpen og begrenser seg ikke til etnisk bakgrunn. Vår stil er teknisk og estetisk, den er populær og den er kommet for å bli.

 

Tabanka bidrar med viktige perspektiver i forhold til forskning, publikumsutvikling, utøverutvikling og nye tilnærmingsmetoder.

 

Tabanka sitt virke og eksistens handler om, og problematiserer en rekke forhold i samfunnet, samtidig som den er innovativt og fremtidsrettet.  Tabanka består av en generasjon som har en internasjonal eksistens og et tilsvarende internasjonalt blikk på det globale samfunnet generelt, og Norge spesielt. Tabanka bryter ikke bare ned barrierer, men skaper også nye rom.

Comments are closed.