logo

Category : Pulse

23 May 2016

SPØRSMÅL OM PULSE OG AFRIKANISTISK DANS

Her lønner det seg å se på denne siden: HVA KJENNETEGNER AFRIKANISTISK DANS her finner du en liste over kjennetegn ved Afrikanistisk dans med forklaringer av hvert av elementene. Ved hjelp av denne listen svar på noen av de følgende spørsmålene: På hvilken måte kom EPHEBISME til uttrykk i forestillingen? Kom dette til uttrykk rent utover det at danserne er unge? La dere merke til at danserne ikke danset på 8er tellinger? Hvordan forholdt danserne seg til musikken. Danset de alltid […]

23 May 2016

SPØRSMÅL TIL FØR OG ETTER OPPTREDEN

Hvordan uttrykket kompaniet samhold på scenen? Fikk du inntrykk av at de hentet styrke og støttet hverandre gjennom ting? På hvilken måter ble dette formidlet kunstnerisk? La dere merke til noen særlige ord eller setninger i tekstene? Sammenfalt dette med de tingene som dere vet om målet med forestillingen? Fikk du lyst til å bevege deg med musikken og med danserne mens de beveget seg? Har du sett andre danseforestillinger? Hvordan skilte denne forestillingen seg fra andre forestillinger du har […]

23 May 2016

Resultater fra Tabanka sitt sosiale arbeid

Tabanka har utviklet en egen modell for ungdomsarbeid TALAWA-modellen. Talawa- modellen er den eneste utprøvde modellen som aktivt benytter seg av det interseksjonelle potensialet beskrevet over, og som har kombinert dette med spisskompetanse på særlig svarte og minoritetsetniske ungdommers virkelighet og kultur. Av 60 (16-20år) ungdommer som har vært del av den sentrale prosjektgruppen i siden 2007, har vi fått følgende resultater: 28 har kunst som inntektskilde! (undervisning/fremvisning). 9 har foredragsvirksomhet som inntektskilde. 6 har ungdomsarbeid som inntektskilde! Av 33 […]

23 May 2016

HVORDAN HÅNDTERE RASISME

HVA ER RASISME? Det finnes ikke en spesifik definisjon på rasisme som er gyldig for alle og i alle situasjoner. For å kunne diskutere rasisme må vi allikevel ha en definisjon eller en felles forståelse i bunn. For denne artikkelen vil en grei definisjon på rasisme være. Det er viktig å forstå forskjellen på rasisme og rasistiske fordommer. I Norge er Rasisme et Tabu tema og blir sjeldent diskutert. Mange mener at rasisme ikke eksisterer i Norge. Noe av grunnen […]

23 May 2016

TABANKAs FORSTÅELSE AV RASISME

  Selv om TABANKA ikke kun jobber med spørsmål direkte knyttet til rasisme, så er forståelsen av rasisme et svært viktig tema i virksomheten. På en noe forenklet måte kunne man sagt at dersom rasisme ikke eksisterte ville det heller ikke vært behov for å drive TABANKA, ihvertfall ikke på samme grunnlag som idag. Å forklare TABANKA’s arbeid er vanskelig uten en kort innføring i organisasjonens forståelse av rasisme. Det har blitt populært å hevde at vi ikke må snakke […]

23 May 2016

Spørsmål om sjangeren

På hvilke måter forholder PULSE seg til hver av disse punktene? Nevn 3 eksempler til hvert punkt og diskuter det i klassen eller i grupper. På hvilken måte forholder andre ting dere har sett på seg til disse kriteriene? Merket dere en stor forskjell mellom denne forestillingen og andre ting dere har sett? Hvorfor tror dere at akkurat disse elementene går igjen i nesten all kunstnerisk dans som produseres av afrikanere og deres etterkommere som bor i vesten? Reflekterer det […]

23 May 2016

KJENNETEGN VED AFRIKANISTISK KUNSTFORMIDLING?

Basert på samtaler med og etter å ha studert arbeidet til kjente koreografer og dansekritikere som Brenda Dixon Gottchild, Kariamu Welsh Asante, Jawole Willa Jo Zollar, Garth Fagan, Germaine Acogny, Obediah Wright, BaKari Lindsey, Judith Jamison, og de avdøde Pearl Primus, og Katherine Dunham, har vi kommet frem til en rekke kjennetegn på afrikanistisk danseproduksjon. Disse kjennetegnene er:   UREDD ekspressive og dramatiske bevegelser som kan være både abstrakte og spesifikke samtidig.   ET HISTORIE-FORTELLENDE ASPEKT Dansen kan bære preg […]

23 May 2016

HVA KJENNETEGNER AFRIKANISTISK DANS?

AFRIKANISTISK= Dans som tar utgangspunkt i afrikansk estetikk. Dette kan være afrikanske danseformer, men også Hip Hop, Popping, Jazz, Step Dans, Salsa, Samba, Afrobeat, AfroHouse m.m   EPHEBISME Dette er et vanskelig ord som brukes for å beskrive den styrken eller livskraften som kommer fra ungdommelighet. Dette er en kvalitet som fremelskes i afrikansk dans. Dans tilhører alle generasjoner i den afrikanske dansetradisjonen. Når trommene spiller er det alikevel slik at bevegelsesmønstret blir kraftfult, lekent og sterkt uavhengig av danserens […]

23 May 2016

ARBEID MED AFROPEISKE UNGDOMMER

SVARTE UNGDOMMER – BEGREPSAVKLARING   Begrepet “svart” brukes her om alle som har afrikansk, asiatisk og latin-amerikansk opphav. Ungdom som vokser opp i et hvitt, norsk samfunnet og, uavhengig av hvor bra norsk de snakker og om de har bodd i Norge hele sitt liv, møter en rekke problemstillinger som primært er knyttet til å ha en mørk hudfarge. Begrepet svart foretrekkes fremfor ord som “minoritet”, “innvandrer” og “flerkulturell” fordi disse begrepene ofte dekker til problemstillinger som rasisme, diskriminering og […]

23 May 2016

MESTRING AV RASISME

Kunstnerisk leder for Tabanka har i 16 år jobbet direkte med de som møter rasisme. Dette i Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter, Organisasjonen for Offentlig Diskriminering, som tidligere leder for Afrikan Youth og i 9 år som leder for Tabanka. Hans engasjement for tema er noe av det som har gitt ham og Tabanka slik støtte fra grasroten og fra det afrikanske og karibiske miljøet så vel som andre innvandrergrupper og det Norske. Han har bistått i mer enn 983 tilfeller […]