logo

OM PULSE

OM PULSE

 

PULSE er en forestilling som utforsker identitet og tilhørighet gjennom dans.

 

Våre forfedre ble tatt fra Afrika og fraktet over Atlanteren som slavebundne eller så ble de igjen og kjempet for overlevelse under krig og tyranni. For noen var å kunne lese og skrive straffbart med døden. Andre har vært døden nær for å bringe sine barn til ett land, hvor de vil ha tilgang på skole og utdannelse. Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela. Dette er vår arv, våre forfedres storslagne kamper. En ånd har fulgt vår kamp. PULSE søker å fange denne ånden, essensen av den, fysisk og spirituelt. PULSE tar for seg høydepunkt og lave punkter i livet, og understreker at det er bevegelse som presser oss stadig videre. Vi overlever alt, så lenge en beveger seg. Å bevege seg fremover kan noen ganger være utrolig tungt. Grunnene til at vi må kjempe er noen ganger meget stygge, men kampen, samholdet, støtten, kjærligheten til hverandre, og medmenneskelighet, den, den er alltid vakker!!!

Alle medlemmene av Tabanka og store deler av vår omgangskrets og publikum har eller har hatt undertrykkelse og rasisme nært på seg, direkte eller ved assosiasjon. Tabankas utøvere er trente ungdomsarbeidere og rasismearbeidere så vel som dansere. Vår kunst brukes som en metode i arbeid med ungdom og familier som har opplevd krig og eller rasisme m.m Dette er ikke nytt, både i Karibia og Afrika er dette en av dansens roller.

 

FORSTUDIE:

Gjennom kvalitative intervjuer og samtaler med danserne
samt en 70 andre unge med Afropeisk bakgrunn har vi utforsket hvordan vi sensurerer oss i møte med majoriteten. Vi har tatt ett nært blikk på hvordan vi oversetter oss selv, forandrer oss, demper oss og undertrykker sider ved vår egen essens for å passe inn, eller for å ikke utfordre majoritetens hegemoni. Setninger fra de kvalitative studiene har blitt omdannet til fraser og video av kroppsspråket som ble brukt under samtalene har vært utgangspunktet for å forme bevegelsene som blir brukt i koreografiene. Noen av intervjuobjektene har så fått se sine egne setninger (i danset form) og har blitt spurt om hva de assosierer med de bevegelsene. Interessant nok tolker de bevegelsene ofte nærme intensjonen til sine originale setninger, uten å vite at det er det de ser på. Målet vårt var å bruke “skjult kunnskap” og deres/vårt eget kroppspråk for å sikkre at kroppen “prater” gjennom Pulse.

Comments are closed.