logo

Resultater fra Tabanka sitt sosiale arbeid

Tabanka har utviklet en egen modell for ungdomsarbeid TALAWA-modellen.

Talawa- modellen er den eneste utprøvde modellen som aktivt benytter seg av det interseksjonelle potensialet beskrevet over, og som har kombinert dette med spisskompetanse på særlig svarte og minoritetsetniske ungdommers virkelighet og kultur. Av 60 (16-20år) ungdommer som har vært del av den sentrale prosjektgruppen i siden 2007, har vi fått følgende resultater:

 • 28 har kunst som inntektskilde! (undervisning/fremvisning).
 • 9 har foredragsvirksomhet som inntektskilde.
 • 6 har ungdomsarbeid som inntektskilde!
 • Av 33 skoledropouts har 24 fullført skolen!
 • 20 har tatt utdannelse innen kunst og kultur,
 • 12 har tatt høyere utdannelse innen helse og sosiale fag.
 • 5 har personlig trening eller aerobic/zumba som inntektskilde
 • Bare 7 av deltakerne er ikke i skole eller arbeid.
 • 16 er organisert under Musikernes Fellesforbund og eller annet

 

Dypere oppdeling: (Noen har gått på mer enn en skole, det er snakk om 16 individer).

 

 • 2 programledere på NRK (Abiel Tesfai og Adiele Kruger Arukwe)
 • 4 Dansere har kommet inn og fullført utdannelse ved Kunsthøgskolen (bachelor)

 

 • 4 dansere har fullført eller tar utdannelse på Norges Dansehøgskole (bachelor)
 • 3 har gått eller går Spin Off (forstudie i dans).
 • 3 har tatt musikalutdannelse ved Bårdar

 

 • 3 har gått på Nordic Black Express (Teater)
 • 2 har kommet inn på Det Norske Teateret teaterutdannelse ”Det MultiNorske” (bachelor + mentor ordning)

 

 • 1 turnerer verden med Nico & Vinz og Usher
 • 2 har fått jobb i Disneys Løvenes Konge på West End i London
 • 1 har jobbet i Disneys Løvenes Konge i Bonn (Tyskland).

 

 • 2 har formalisert sin kompetanse gjennom Fakultet for Dansevitenskap på NTNU (smutthull som gjorde at de kunne gjøre dette uten fullført videregående, basert på deres dansekompetanse).

 

 • 16 er organisert under Musikernes Fellesforbund og eller annet

 

 • 4 tjener penger på personlig trening og eller Zumba og liknende timer

 

 • 4 lever helt av dans

 

 • 1 utelukkende av å fremvise dans

 

 • 6 har danseundervisning som en av sine hovedinntekter

 

 • 9 har foredragsvirksomhet som inntektskilde

 

 • 6 har ungdomsarbeid som inntektskilde

 

De med utdannelse innen kunst:

Av de 18 som har søkt seg inn på utdannelse innenfor kunst og kultur oppgir bare 3 at de ville gjort dette om det ikke hadde vært for deltakelse i Tabanka. Av disse var 12 skoledropouts  da de ble vervet. I dag er det bare 1 som ikke har fullført videregående eller annen utdanning, han er for øvrig den ene som lever helt og holdent av å fremvise dans. 11 av 12 skoledropouts hadde et forhold til harsj. I dag er det bare 2 som oppgir at de fremdeles røyker, men her i mindre grad.

 

33 Skoledropouts totalt: Av de 60 var 33 helt eller delvis dettet ut av skolegang. Av disse har 7 enda ikke fullført noen form for skolegang og er fremdeles ute av arbeidslivet (hovedsakelig grunnet varige rusproblematikk og eller bipolar diagnose). Av de 26 som gjenstår søkte som sakt 12 seg til utdannelser innen kunst og kultur. 2 har ikke fullført videregående (1fullførte NTNU studier uten videregående) men lever helt av kunsten. Alle 12 gjenstående har søkt seg til helse og eller sosiale studier, som sosionom, pedagogikk, barnevernspedagog, sykepleier m.m.

 

Det viste seg at skoledropout ungdommene med minoritetsbakgrunn var lettest å motivere tilbake til skolen, gjennom enten kunst og kultur, eller sosialt arbeid. Talawa-metodikken og Tabanka kombinerer begge!

 

De som lever av kunsten: Av de som ikke søkte seg til utdannelse innen kunst og kultur er det 7 som lever av dansen, 2 som lever av DJ/programleder rollen, 1 lydteknikker, og 1 som jobber i eventbransjen. Av de som har søkt seg på utdannelse innen kunst og kultur er det 3 som lever av kunsten.

 

Lever best av kunst hvis du ikke er utdannet til det: Det er interessant å nevne at de som lever av dansen, både gjennom undervisning og fremvisning hovedsakelig er blant de som ikke har søkt formell utdannelse innenfor sjangeren. Det er tydelig at det er større etterspørsel for mørke utøvere av ”utradisjonelle” stiler, enn det er for utøvere av moderne, jazz og ballett. Formell utdannelse viser seg derfor å være en mindre egnet strategi for å kunne leve av kulturelle uttrykk i dag. Å fordype seg i flerkulturelle eller urbane uttrykk derimot har vist seg å faktisk kunne være bærekraftig, om en selv oppfattes å tilhøre i disse kategoriene.

Resultatene over mener vi viser at vi har hatt rett i at det er et for lite brukt potensiale i den nisjen vi befinner oss i og ved å arbeide på denne måten. Vi vil derfor også ha økt fokus på kompetanseoverføring til andre institusjoner og på vår aktivitet som innleid kompetanse og foredragsholdere på andre arena.

 

UNGDOMMENS EGEN STEMME:

 • To svarte gutter reflekterer over hvordan dansen har hjulpet dem identitetsmessig. https://vimeo.com/122594590 2min
 • En afrikansk jente reflekterer over hvordan hun nå ser på seg selv annerledes. Rollemodeller, gruppetilhørighet overførte mestringsstrategier og selvkjærlighet. https://vimeo.com/155664415 2min

 

HVORDAN VI FAGLIG JOBBER MED KULTURELT FORANKREDE METODER:

 • Kulturelt forrankrede metoder: https://vimeo.com/122812150 her tar vi opp eksempler på hvordan vi bruker bla. Dans for å arbeide med ungdom som har opplevd seksuelt og fysisk misbruk og vold. Vi tar også opp R.A.P og hvordan vi bruker dette til bla. Språkutvikling. Tid: 7min.
 • Dans som metode: hvordan bruker vi Dans som metode, basert på kulturell forankring og kunst. https://vimeo.com/122837606. Særlig fokus på kjønn. Tid: 5min
 • Kultur som metode: https://www.youtube.com/watch?v=1owcNmx1d3A

 

TABANKA I MEDIA:

Tabanka I Utdanningsnytt:

 

Tabanka på TV om mentoring og rollemodeller:

 

Tabanka og arbeid mot rasisme i de homofile miljøene:

 

Tabanka på Norske Talenter

 

Tabanka og arbeid med rusforebygging, og maskuline identiteter med svart ungdom:

 

 

Tabanka sitt arbeid mot rasisme og i arbeidslivet:

 

Comments are closed.