logo

SPØRSMÅL OM PULSE OG AFRIKANISTISK DANS

Her lønner det seg å se på denne siden: HVA KJENNETEGNER AFRIKANISTISK DANS her finner du en liste over kjennetegn ved Afrikanistisk dans med forklaringer av hvert av elementene. Ved hjelp av denne listen svar på noen av de følgende spørsmålene:

 1. På hvilken måte kom EPHEBISME til uttrykk i forestillingen? Kom dette til uttrykk rent utover det at danserne er unge?
 2. La dere merke til at danserne ikke danset på 8er tellinger? Hvordan forholdt danserne seg til musikken. Danset de alltid på takten, eller virket det noen ganger som de “dro” takta litt. Dette kalles swing. Hva var effekten av dette? Fikk det deg til føle noe spesielt? Hva følte du “swing” som virkemiddel ga dansene/forestillingen? Hvorda tenker dere at det ville sett ut om ikke dette virkemiddelet ble brukt?
 3. Hvordan kom “get down” kvaliteten til uttrykk? Hva gjør dette med hvordan dansen ser ut? Skiller dette seg fra ballett på noen måte? Var dansen “groovy”? Ville dette vært mulig uten “get down”?
 4. Hvordan kom polyrytmikken og flertempo til syne? Når det var flere dansere som kom inn på samme sang, tolket de rytmen i sangen likt? Hva med når de danset samtidig, var dette helt synkronisert eller var de litt forkjøvet fra hverandre. Fikk dette dansen til å virke mer spontan og som om musikken var live? Har du sett andre bruke dette virkemiddelet?
 5. Hvordan kom dansernes personlige stil (swag) til uttrykk i dansene. Flere elementer av dansene var oppdaterte og tangerer Hip Hop. Dansen er tydelig Afrikansk og eller fra USA og Karibia. Dere la kanskje merke til at det allikevel ikke var samme måte å kroppsliggjøre “svarthet” som man så ofte ser i Amerika baserte kildringer av svart dans. Hva sier dette om hva svarthet er? Er det noen måte å vite at den som danser eller beveger seg er afrikaner eller at dansebevegelsene har afrikanske røtter? Hvordan gjenkjennes dette. Hva tenker du om dette basert på hva dere har sett i forestillingen?
 6. Hvordan var dansernes innganger og utganger på scenen? Bar dette preg av et “rituale” som gjentok seg? Var det tydelig eller spontant?
 7. På hvilke måter kom kontrast og equilibrium til uttrykk gjennom forestillingen? Var det noen danser dere merket et spesielt spekter hos? Sier dette noe om danserens karakter på scenen? Bidro dette virkemiddelet til at dere følte dere så mennesker på scenen? Hvordan var disse menneskene? Var det en koreografi dere tenker var på midten, en som var midt i balansen mellom de sinte, og de lykkelige? Vekslet dette fra koreografi til koreografi eller vekslet det mange ganger i ene og samme koreografi? Hvordan fungerte dette som virkemiddel?
 8. På hvilke måter var “call and response” i bruk i forestillingen. Forekom det mellom danserne? Forekom det mellom dansere og musikken? Forekom det mellom danserne og publikum? Hva gjorde dette med opplevelesen av forestillingen?
 9. La dere merke til noen referanser til noe spirituelt eller hvor dere tenker at danserne “ropte” på sine forfedre? Hvordan kom dette til uttrykk?
 10. Var det noen elementer av dansen dere kjente særskilt igjen?
 11. Hvordan ga forestillingen eller dansene/danserne uttrykk for “sjel”.Hvordan kommer “sjel” til uttrykk i dans og musikk?

 

Comments are closed.