logo

Category : Uncategorized

22 Jan 2023

PART OF THE WEB: COMMITOGRAPHY

Commitography is a term developed by Thomas Talawa Prestø as part of his research project, ANANSI’S WEB, which combines “commit”, “geography” and “choreography” to suggest an engagement with and mapping of the structural and systemic elements of the artistic field. This includes its actions, politics, and self-identity. Commitography is a practice that aims to understand and shape the conditions of artistic creation and the artistic landscape. By involving oneself in boards and committees, individuals engage in a process of strategic analysis […]

22 Jan 2023

PART OF THE WEB: COMMITOGRAPHY

Commitography is a term developed by Thomas Talawa Prestø as part of his research project, ANANSI’S WEB, which combines “commit”, “geography” and “choreography” to suggest an engagement with and mapping of the structural and systemic elements of the artistic field. This includes its actions, politics, and self-identity. Commitography is a practice that aims to understand and shape the conditions of artistic creation and the artistic landscape. By involving oneself in boards and committees, individuals engage in a process of strategic analysis […]

06 Jan 2023

Limbo Dance

The limbo dance has a long and complex history that spans multiple cultures and regions. It is believed to have originated in West Africa, where it was originally performed as part of religious and spiritual ceremonies. In these ceremonies, dancers would bend their bodies and move under low-hanging objects, such as tree branches or arches, as a way of demonstrating their devotion and humility. The limbo dance made its way to the Caribbean, particularly to the islands of Trinidad and […]

13 May 2021

SHOW JAZZ

I just want to say that I love you so much! really! Please write me your impression!

23 Oct 2016

CASE 1

Den senere tids diskusjoner og offentlige ordskifte har vist hvor marginalisert diskursen om rasisme og diskriminering i Norge er og har vært. Tabanka har i sitt arbeid møtt mange som har opplevd rasisme tett innpå seg.  Bakteppe for forestillingen var en rekke hendelser som kom tett på hverandre

17 Sep 2016

House

                   

10 Aug 2016

Being world class technique

Learning new things engages your prefrontal cortex, which operates via your working (i.e., short-term) memory. Your working memory is used for conscious decision-making and planning, directed at the attainment of your goals. However, once you automatize a skill, it becomes subconscious; and thus, you free up by 90 percent your working memory, which allows higher-level functioning. For example, you can drive for minutes at a time without even thinking about driving. In the context of learning and performance, automaticity allows you to apply and deepen your learning in novel and enhanced ways. Developing automaticity […]

23 May 2016

HVORDAN HÅNDTERE RASISME

HVA ER RASISME? Det finnes ikke en spesifik definisjon på rasisme som er gyldig for alle og i alle situasjoner. For å kunne diskutere rasisme må vi allikevel ha en definisjon eller en felles forståelse i bunn. For denne artikkelen vil en grei definisjon på rasisme være. Det er viktig å forstå forskjellen på rasisme og rasistiske fordommer. I Norge er Rasisme et Tabu tema og blir sjeldent diskutert. Mange mener at rasisme ikke eksisterer i Norge. Noe av grunnen […]

23 May 2016

Spørsmål om sjangeren

På hvilke måter forholder PULSE seg til hver av disse punktene? Nevn 3 eksempler til hvert punkt og diskuter det i klassen eller i grupper. På hvilken måte forholder andre ting dere har sett på seg til disse kriteriene? Merket dere en stor forskjell mellom denne forestillingen og andre ting dere har sett? Hvorfor tror dere at akkurat disse elementene går igjen i nesten all kunstnerisk dans som produseres av afrikanere og deres etterkommere som bor i vesten? Reflekterer det […]

23 May 2016

CASE 3 SIGARETTMERKER PÅ RYGGEN

Kunstnerisk leder for Tabanka har sigarettmerker på ryggen og arr etter varm olje på brystet. Disse ble gitt ham av voksne og eldre ungdommer under hans oppvekst rund det Nynasistiske miljøet i Nittedal og Hadeland. Han snakket offentlig om dette i forbindelse med løslatelsen av drapsmennene på Benjamin Hermansen. En tidligere lærer fra barneskolen ringte etter dette og ba om tilgivelse for ikke å ha gjort mer for hjelpe. Etter samtalen hadde Thomas ett sterkt behov for å få ut […]