logo

Author Archives: thomas

22 Jan 2023

PART OF THE WEB: COMMITOGRAPHY

Commitography is a term developed by Thomas Talawa Prestø as part of his research project, ANANSI’S WEB, which combines “commit”, “geography” and “choreography” to suggest an engagement with and mapping of the structural and systemic elements of the artistic field. This includes its actions, politics, and self-identity. Commitography is a practice that aims to understand and shape the conditions of artistic creation and the artistic landscape. By involving oneself in boards and committees, individuals engage in a process of strategic analysis […]

22 Jan 2023

PART OF THE WEB: COMMITOGRAPHY

Commitography is a term developed by Thomas Talawa Prestø as part of his research project, ANANSI’S WEB, which combines “commit”, “geography” and “choreography” to suggest an engagement with and mapping of the structural and systemic elements of the artistic field. This includes its actions, politics, and self-identity. Commitography is a practice that aims to understand and shape the conditions of artistic creation and the artistic landscape. By involving oneself in boards and committees, individuals engage in a process of strategic analysis […]

06 Jan 2023

Limbo Dance

The limbo dance has a long and complex history that spans multiple cultures and regions. It is believed to have originated in West Africa, where it was originally performed as part of religious and spiritual ceremonies. In these ceremonies, dancers would bend their bodies and move under low-hanging objects, such as tree branches or arches, as a way of demonstrating their devotion and humility. The limbo dance made its way to the Caribbean, particularly to the islands of Trinidad and […]

13 May 2021

SHOW JAZZ

I just want to say that I love you so much! really! Please write me your impression!

23 Oct 2016

CASE 1

Den senere tids diskusjoner og offentlige ordskifte har vist hvor marginalisert diskursen om rasisme og diskriminering i Norge er og har vært. Tabanka har i sitt arbeid møtt mange som har opplevd rasisme tett innpå seg.  Bakteppe for forestillingen var en rekke hendelser som kom tett på hverandre

17 Sep 2016

House

                   

10 Aug 2016

Being world class technique

Learning new things engages your prefrontal cortex, which operates via your working (i.e., short-term) memory. Your working memory is used for conscious decision-making and planning, directed at the attainment of your goals. However, once you automatize a skill, it becomes subconscious; and thus, you free up by 90 percent your working memory, which allows higher-level functioning. For example, you can drive for minutes at a time without even thinking about driving. In the context of learning and performance, automaticity allows you to apply and deepen your learning in novel and enhanced ways. Developing automaticity […]

23 May 2016

SPØRSMÅL OM PULSE OG AFRIKANISTISK DANS

Her lønner det seg å se på denne siden: HVA KJENNETEGNER AFRIKANISTISK DANS her finner du en liste over kjennetegn ved Afrikanistisk dans med forklaringer av hvert av elementene. Ved hjelp av denne listen svar på noen av de følgende spørsmålene: På hvilken måte kom EPHEBISME til uttrykk i forestillingen? Kom dette til uttrykk rent utover det at danserne er unge? La dere merke til at danserne ikke danset på 8er tellinger? Hvordan forholdt danserne seg til musikken. Danset de alltid […]

23 May 2016

SPØRSMÅL TIL FØR OG ETTER OPPTREDEN

Hvordan uttrykket kompaniet samhold på scenen? Fikk du inntrykk av at de hentet styrke og støttet hverandre gjennom ting? På hvilken måter ble dette formidlet kunstnerisk? La dere merke til noen særlige ord eller setninger i tekstene? Sammenfalt dette med de tingene som dere vet om målet med forestillingen? Fikk du lyst til å bevege deg med musikken og med danserne mens de beveget seg? Har du sett andre danseforestillinger? Hvordan skilte denne forestillingen seg fra andre forestillinger du har […]

23 May 2016

Resultater fra Tabanka sitt sosiale arbeid

Tabanka har utviklet en egen modell for ungdomsarbeid TALAWA-modellen. Talawa- modellen er den eneste utprøvde modellen som aktivt benytter seg av det interseksjonelle potensialet beskrevet over, og som har kombinert dette med spisskompetanse på særlig svarte og minoritetsetniske ungdommers virkelighet og kultur. Av 60 (16-20år) ungdommer som har vært del av den sentrale prosjektgruppen i siden 2007, har vi fått følgende resultater: 28 har kunst som inntektskilde! (undervisning/fremvisning). 9 har foredragsvirksomhet som inntektskilde. 6 har ungdomsarbeid som inntektskilde! Av 33 […]